Stroomcrisis gaat nog járen duren: pas in 2050 zijn alle aansluitproblemen opgelost

Gepubliceerd: 20 oktober om 12:50

De schaarste op het stroomnet gaat nog jaren duren. Pas vanaf 2027 is er weer plek op het stroomnet in Gelderland voor grote bedrijven die willen uitbreiden of een nieuw pand willen bouwen. Tot aan 2050 zijn er werkzaamheden nodig om te voorkomen dat op sommige momenten het licht niet meer aan kan.

Dat zeggen regiomanager Minke Breijer van Liander en netstrateeg Jan de Jong van Tennet. De grote vraag naar elektriciteit bij bedrijven en in woningen plus de onstuimig groei van duurzame energie zorgt voor enorme krapte op het stroomnet, zeggen beide netbeheerders.

Inmiddels worden woonwijken zoals in Overbetuwe niet gebouwd omdat er geen plek is op het stroomnet. Particulieren die wel aangesloten zijn, merken steeds vaker dat zonnepanelen worden uitgeschakeld omdat het stroomnet te vol is.

Dat net moet flink worden uitgebreid. ,,Het eerlijke antwoord is dat we daar – met de kennis van nu – te laat mee zijn begonnen”, zegt Breijer.

Nergens meer ruimte voor windmolen op het net

Op dit moment is er vrijwel nergens in Gelderland nog ruimte op het stroomnet voor nieuwe windmolenparken of grootschalige initiatieven met zonnedaken. De problemen bij afname van stroom door bedrijven zijn iets minder groot, maar in verschillende delen van Gelderland al wel problematisch. Tientallen bedrijven krijgen te horen dat ze geen extra stroom kunnen afnemen als ze daarom vragen.

Wat zijn de gevolgen van de stroomcrisis?

– Zonnepanelen op daken van particulieren worden op sommige momenten uitgezet omdat het stroomnet alle extra stroom niet aan kan.

– Nieuwe woonwijken, zwembaden en bedrijven kunnen niet of met vertraging worden gebouwd.

– Particulieren die meer stroom nodig hebben voor een warmtepomp of zonnepanelen willen plaatsen, moeten daar vaak lang op wachten.

Dat het overvolle stroomnet juist in Gelderland voor problemen zorgt, is niet verwonderlijk. ,, We zien dat grote zon- en windparken vooral aan de randen van Nederland gebouwd worden”, zegt Breijer. ,,Maar op die plekken, meer landelijk gebied, is niet de grootste vraag. Wij moeten al die opgewekte stroom dus vanuit Gelderland transporteren naar plaatsen waar de meeste vraag is. Het stroomnet is daar niet op ingericht.”

Nieuwe vraag naar stroom niet bij te houden

De netbeheerders werken de komende jaren overal in de provincie aan de verzwaring van de elektriciteitsnetten. Honderden kilometers aan kabel worden extra in de grond gestopt. Dat is nodig om grootschalige uitval van elektriciteit te voorkomen. ,,Het komt in Nederland bijna niet voor dat er bijvoorbeeld een storing is. Maar de kans hierop neemt toe als we meer en meer van de kabels gaan vragen die er nu liggen”, zegt De Jong.

De uitbreiding van het stroomnet gaat niet snel genoeg omdat de vraag naar stroom maar steeds verder stijgt, zegt Breijer van Liander. ,,We zien bijvoorbeeld nu al dat de uitbreidingen die binnenkort in Doetinchem opgeleverd worden, niet voldoende zijn voor het gebied. We zijn alweer op zoek naar plek om nog een stroomstation toe te voegen. Dat zijn problemen die we in het heel land tegenkomen.”

De netbeheerders Liander en Tennet roepen overheden daarom op simpele procedures mogelijk te maken voor de aanleg van bijvoorbeeld verdeelstations. Nu is er vaak protest uit de buurt als een dergelijk bouwwerk wordt aangelegd. Dat betekent dat de aanleg zo vijf jaar kan vertragen. Vandaag wordt meer bekend over de landelijke aanpak tegen de stroomtekorten.

Bron: De Gelderlander

nl_NLDutch