Roep om subsidie voor thuisbatterij: goede oplossing of niet?

Gepubliceerd: 8 juli 2023 om 13:14

Doordat het aantal huizen met zonnepanelen zo hard groeit, kan het stroomnet het op zonnige dagen niet overal meer aan. Sla de energie op in een thuisbatterij, zeggen netbeheerders. VVD en ChristenUnie pleiten voor een subsidie, maar er klinkt ook kritiek.

“In de landen om ons heen zijn thuisbatterijen al doodnormaal”, aldus Steven Heshusius, hoofdonderzoeker van Dutch New Energy Research. “Bijna 70 procent van de Duitse consumenten koopt batterijen bij hun zonnepanelen en ook in België neemt de markt een forse vlucht sinds de salderingsregeling is afgeschaft. In Nederland bezitten nog niet eens vijftienhonderd consumenten een thuisbatterij.”

De reden laat zich raden: Nederland kent nog wél een salderingsregeling. Dat wil zeggen dat eigenaren van zonnepanelen de stroom die ze opwekken kunnen wegstrepen tegen de hoeveelheid stroom die ze verbruiken. Dat is vele malen gunstiger dan wanneer ze een producententarief zouden ontvangen voor de stroom die het stroomnet opgaat.

Toenmalig minister Eric Wiebes (Klimaat) had voorgesteld de salderingsregeling vanaf 2023 af te bouwen, maar onlangs liet de huidige klimaatminister Rob Jetten weten dat dit op z’n vroegst een jaar later wordt.

Thuisbatterij is pas in 2027 financieel aantrekkelijk

VVD en ChristenUnie willen dat 100.000 huiseigenaren deze regeringsperiode een thuisbatterij nemen. Dutch New Energy schat dat de omslag pas volgt als consumenten niet meer voor het gunstige consumententarief hun stroom mogen terugleveren aan het net. Het zou pas in 2027 financieel aantrekkelijk worden om een thuisbatterij aan te schaffen.


Energieopslag tijdens piekmomenten kan voorkomen dat ook de stroom van particuliere panelenbezitters voor problemen gaat zorgen.

Steven Heshusius, marktonderzoeker


Heshusius is ervan overtuigd dat de thuisbatterij een goed middel is om te voorkomen dat het stroomnet overbelast raakt. “Ons stroomnet heeft steeds meer moeite met de hoeveelheid zonnestroom van grootschalige projecten. Energieopslag tijdens piekmomenten kan voorkomen dat ook de stroom van particuliere panelenbezitters voor problemen gaat zorgen.”

300 miljoen euro subsidie is ‘beter te investeren’

Niet iedere expert deelt de mening van Heshusius. Thijs ten Brinck is eigenaar en schrijver van de goed gewaardeerde blog WattisDuurzaam.nl. Hij verwacht dat het afbouwen van de salderingsregeling een rem zou kunnen zetten op de snelle groei van zonne-energie, maar denkt dat de thuisbatterij geen duurzame oplossing is.

“VVD en ChristenUnie zijn bereid 30 procent subsidie te geven. Momenteel kost een goede thuisbatterij inclusief randapparatuur en installatie 10.000 euro. Met 100.000 thuisbatterijen investeert de overheid dus 300 miljoen euro. Dat geld is op een andere manier beter te investeren.”


De beperkte hoeveelheid zonnestroom die een thuisaccu alsnog bruikbaar maakt, is lang niet genoeg om de CO2-uitstoot in de productie van de accu te compenseren.

Thijs ten Brinck, energie-expert


Het punt van Ten Brinck: een zonnepaneel in Nederland haalt maar enkele tientallen uren per jaar zijn maximale vermogen. Alleen op die spaarzame momenten moeten zonnepanelen worden afgeschakeld, omdat het stroomnet anders overbelast raakt.

“De thuisbatterij zou die stroom dan kunnen redden, dus de gedachte is logisch”, stelt Ten Brinck. “Maar het overgrote deel van de jaarproductie vindt ook zonder thuisaccu meteen een verbruiker. De beperkte hoeveelheid zonnestroom die een thuisaccu alsnog bruikbaar maakt, is lang niet genoeg om de CO2-uitstoot in de productie van de accu te compenseren.”

Duurzaamheidswinst van subsidie op thuisaccu ‘is gering’

Of de thuisbatterij op individueel niveau een goed idee zou zijn, is afhankelijk van de omstandigheden, zegt de energie-expert. “Het is ook wat mij betreft tijd om de salderingsregeling af te bouwen. Met zonnepanelen én een accu beperk je als huishouden in ieder geval het aantal kilowatturen dat je van het elektriciteitsnet afneemt en dus ook de energiebelasting die je zonder salderingsregeling betaalt. Een subsidie op de thuisaccu maakt het sommetje voor huishoudens zeker sneller interessant”, legt hij uit.

“De overheid subsidieert dan echter een systeem dat een selecte groep huishoudens helpt om minder belasting te betalen. Omdat de duurzaamheidswinst gering is, vind ik dat onverantwoord. Ik zou liever zien dat het geld wordt geïnvesteerd in een sterker stroomnet voor ons allemaal.”

Bron: Nu.nl

nl_NLDutch