Subsidie

Subsidie voor batterijenopslag


Netcongestie waarbij zonnepanelen omvormers uitvallen, negatieve energieprijzen en het naderende einde van het salderen of met een terugleververgoeding maken een batterij steeds interessanter. Batterijen zijn echter duur en er is voor particulieren geen subsidie zoals we die bij zonnepanelen kennen (0% BTW). Als zelfstandige zijn er wél fiscale mogelijkheden. Dankzij enkele fiscale voordelen kun je flink voordeliger een batterijopslag aanschaffen.

PARTICULIER

Als particulier zijn er geen extra voordelen te behalen bij de aanschaf van een batterij. Behoudens het zonnepanelen deel van de installatie is over het resterende deel wel BTW verschuldigd. Subsidies bestaan er (nog) niet. Er zijn echter op lokaal (gemeentelijk) niveau wel duurzaamheidsleningen tegen aantrekkelijk rente tarieven mogelijk. Informeer hiervoor bij je gemeente.

ONDERNEMER

Als ondernemer zijn er wél fiscale voordelen die de aanschaf van batterijopslagsysteem een stuk interessanter kan maken. Door de combinatie van afschrijving, de KIA en de EIA kun je flink goedkoper uit zijn. Voorwaarde is wel dat je een eigen onderneming hebt en dat je belastingplichting bent voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland. We zetten alle punten op een rijtje;

1) DE OMZETBELASTING (BTW)

De omzetbelasting of BTW is volledig terug te vragen van een batterijopslagsysteem, mits je als ondernemer natuurlijk BTW-plichtig bent.

2) DE INVESTERING AFTREKKEN VAN DE WINST (AFSCHRIJVING)

Als ondernemer mag je de kosten van een investeringen in 5 jaar aftrekken van de winst die je maakt. Dat betekent dus dat je elk jaar 20% van het investeringsbedrag van de winst mag aftrekken.

3) KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA)

De kleinschalige aftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. In 2023 kom je in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek als je tussen de € 2.601 en € 353.973 investeert in bedrijfsmiddelen voor je eigen bedrijf.

Het bedrag dat je uiteindelijk van je winst mag aftrekken, hangt af van het totaalbedrag dat je in een boekjaar in je bedrijf hebt geïnvesteerd. Doorgaans zal dat neerkomen op een voordeel van een extra 28% van de aanschafwaarde die je van je winst mag afhalen. Dit percentage geldt tot een investering van € 63.716, daarboven geldt een vast bedrag van € 17.841 wat je van de winst mag aftrekken.

De exacte regels zijn als volgt:

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringaftrek
€ 0 t/m € 2.600€ 0
€ 2.601 t/m € 63.71628% van het investeringsbedrag
€ 63.716 t/m € 117.991€ 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973€ 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.998
Meer dan € 353.973€ 0

Bron: Belastingdienst

4) ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA)

De EIA biedt ondernemers nog een extra voordeel. De (EIA) is een fiscale regeling aangeboden door de Nederlandse overheid aan ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Wanneer je investeert in een batterijopslag die voldoet aan de eisen van de , kun je 45,5% van de aanschafwaarde van je winst aftrekken.

Voor de batterijopslag systemen zijn er twee codes waarvoor een batterij in aanmerking kan komen: code 251118 [W] en 260101 [W]. De energielijst omschrijft deze als volgt:

 • 251118 [W]
  Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit
  Bestemd voor: stationaire opslag van elektrische energie,
  en bestaande uit: accu met een vermogen van ten minste 5 kVA en een capaciteit van ten minste 15 kWh, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) regelsysteem. Accu’s van (interne) transportmiddelen komen niet in aanmerking.
 • 260101 [W]
  Opslag van elektrische energie Bestemd voor: stationaire opslag van overtollige elektrische energie door het automatisch in- of uitschakelen afhankelijk van een elektrische deelmarkt, en bestaande uit:
  a. Lithium accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
  b. NaS accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
  c. Redox flow batterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
  d. zoutwaterbatterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware.

Met optimalisatiesoftware wordt bedoeld de benodigde software om overtollige duurzame energie te benutten op te slaan, waardoor er een lagere inzet van fossiele brandstoffen (primaire energie) nodig is. Een accu/batterij die niet met software aan een elektrische deelmarkt gekoppeld is komt niet in aanmerking. De software van het Blauhoff smart lan AI voldoet aan deze norm.

REKENVOORBEELD SUBSIDIE BATTERIJOPSLAG SYSTEEM

Stel, je wilt een investering doen van € 12.000 excl BTW in een batterij systeem.

 • De omzetbelasting wordt direct met de aangifte verrekend.
 • De aanschafwaarde (€ 12.000)  af te schrijven gedurende 5 jaar, op de winst in mindering brengen.
 • Vanuit de EIA kun je 45,5% van de winst aftrekken, wat neerkomt op € 5.460.
 • Met de KIA kun je nog eens 27% van de winst aftrekken, wat neerkomt op € 3.240.

Dit betekent dat voor een investering van € 12.000 er in totaal € 20.700 van de winst kan worden afgetrokken en de BTW over € 12.000 = € 2520 is direct te verrekenen! Dit betekent dus een aftrek van 170%. Bij een belastingdruk van 50% betekent in dit voorbeeld dat dit batterij systeem netto 1.650,00 kost. Dat staat dan nog los van wat er met een batterij systeem bespaart of verdient kan worden zoals;

 • Besparing op vastrechttarief door toepassing van “Peak-shaving”
 • Goedkoper inkopen van elektriciteit door gebruikt te maken van Dynamische tarieven.

Heeft u meer vragen?

nl_NLDutch